Jungiaanse psychotherapie

Deze vorm van psychotherapie draait om bewust worden van wat er onbewust in je leeft en wat geleefd wil worden. Via je belevingswereld gaan we naar de wortels van je klachten om het dáár op te lossen. En om je kracht te hervinden. Op die manier ontstaat ruimte om op een meer vruchtbare manier met jezelf om te gaan en het leven te gaan leiden dat (beter) bij je past.

Duurzame verandering en persoonlijke groei
Deze psychotherapie uit de dieptepsychologie combineert inzichten uit verschillende scholen die voortgebouwd hebben op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. De kracht van de therapie is het duurzame effect en dat je een persoonlijke groei doormaakt. Het is een therapie voor de ziel.

Ik maak gebruik van gesprekstechnieken, dromen, tekenen, visualisaties en creatieve uitingsvormen. Voor meer informatie over droomanalyse in de therapie, lees mijn blog: Wat hebben dromen ons te vertellen?

Om kwaliteit van therapie te waarborgen laat ik me adviseren door verschillende supervisoren en mijn intervisiegroep. Daarnaast ben ik geaccrediteerd lid van de Jungiaanse beroepsvereniging analytische therapie Nederland (JVATN), de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP) en de Belgische Federatie voor Humanistische, Experiëntiële en persoonsgerichte Psychotherapeuten (FPHE).